Flag

Veiligste gemeente van Nederland

In welk grootstedelijk gebied is het het beste om te wonen?

Ontdek het nu
Map Map
INTRODUCTIE
Veiligheid is een essentieel aspect voor groeiende gemeenschappen in welk land dan ook. Het cultiveert vertrouwen, welzijn en een gevoel van verbondenheid onder de bewoners. Door prioriteit te geven aan veiligheidsmaatregelen, zoals goed uitgeruste politiekorpsen, efficiënte noodhulpsystemen en initiatieven voor gemeenschapsbetrokkenheid, worden gemeenten in Nederland veerkrachtiger en aangenamere plekken om te wonen. Vandaag willen we een licht werpen op de veiligheid van alle Nederlandse gemeenten, van Amsterdam tot Rotterdam, en het belang ervan onderstrepen bij het bieden van veilige een veilige omgeving voor alle inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te bieden in de meest cruciale indicatoren die de veiligheid van elke gemeente bepalen. Dus als je overweegt te verhuizen en op zoek bent naar de veiligste gemeente om in te wonen, helpen wij je bij het nemen van een weloverwogen beslissing!
CATEGORIEËN
CRITERIA DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE VEILIGSTE GEMEENTEN IN NEDERLAND TE BEPALEN
Bij het bepalen van de veiligste gemeente spelen verschillende factoren een cruciale rol bij het beoordelen van de algehele veiligheid en het welzijn van een gemeenschap. Er wordt rekening gehouden met factoren als de misdaadcijfers en de efficiëntie van de reactie van de politie. Elke indicator wordt zorgvuldig geëvalueerd en krijgt een weging toegewezen op basis van de impact ervan op de algehele veiligheid.
robbery icon
Beroving
Percentage aan overvallen: Het percentage aan overvallen richt zich op de prevalentie en de ernst van overvalincidenten binnen een bepaald gebied. Het biedt inzicht in de frequentie en impact van deze misdaden, waardoor de veiligheid van de regio op het gebied van diefstalgerelateerde misdrijven kan worden beoordeeld.
robbery icon Beroving
sexual_crimes icon Seksuele misdaad
violent_crimes icon Gewelddadige misdaad
car_crimes icon Autocriminaliteit
cyber_crime icon Cybercriminaliteit
police_response icon Reactie van de politie
Methodology
METHODOLOGIE
Met behulp van de nieuwste methodologie

De gebruikte maatstaven kunnen gemakkelijk worden gevisualiseerd in de uitgebreide onderstaande tabel. Het geheel van de verstrekte gegevens is actueel en afkomstig van het politiedataportaal, namelijk het officiële nationale bureau voor de statistiek. Om de vergelijkbaarheid te vergemakkelijken, hebben we een techniek gebruikt die bekendstaat als min-max-normalisatie. Deze specifieke methodologie zet de gegevens om op een schaal variërend van 1 tot 10, waarbij 1 de laagste of slechtste waarde vertegenwoordigt, en 10 de hoogste of beste waarde vertegenwoordigt binnen de specifieke categorieën die worden onderzocht. Een dergelijke aanpak maakt naadloze vergelijkingen tussen verschillende soorten gegevens mogelijk.

Eindhoven, Tilburg, Utrecht en Groningen en andere gebieden zijn in de tabel opgenomen. Om nauwkeurige resultaten te garanderen, werden gebieden waar gegevens over een van de indicatoren ontbraken uitgesloten van de analyse.

City
Stadskaart
Veiligste gemeente van Nederland
Voor elke gegevensbron zijn de meest recente beschikbare gegevens gebruikt.
City Map
Politiepercepties in de provincie Nederland
Voor elke gegevensbron zinc de meest recente beschikbare gegevens gebruikt.
City Map
CONCLUSIE
Slotopmerkingen: wat kunnen we samenvatten?

Nederland is trots op haar veiligste gemeenten, waar het welzijn en de veiligheid van inwoners voorop staan. Bovenaan de lijst van deze voorbeeldige veilige havens staat de unieke gemeente Echt-Susteren. Met bijna perfecte scores bij de verschillende veiligheidscriteria stellen deze gemeenten een ongeëvenaarde standaard voor het waarborgen van de veiligheid van hun gemeenschappen.

Deze worden op de voet gevolgd door Beek (L.), Borne en Amsterdam, die allemaal een lovenswaardig veiligheidsniveau tonen. Deze gemeenten geven prioriteit aan een reeks veiligheidsfactoren, waaronder het voorkomen van diefstal, seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven, autocriminaliteit en cybercriminaliteit, evenals het handhaven van een efficiënte politiereactie.

Dantumadiel, Utrecht (gemeente), Culemborg, Doetinchem en Hendrik-Ido-Ambacht ronden de lijst af van de veiligste gemeenten van Nederland, die elk hun inzet tonen voor het creëren van een veilige omgeving voor hun inwoners.

De inspanningen en toewijding van deze gemeenten op het gebied van veiligheid zijn een bewijs van hun inzet voor het bevorderen van vertrouwen, welzijn en een gevoel van verbondenheid onder hun inwoners.

Op basis van een uitgebreide analyse van de verzamelde gegevens kan dus worden geconcludeerd dat Echt-Susteren de veiligste gemeente is voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe plek om naartoe te verhuizen of die een reis plannen. Tegelijkertijd werd Vlieland erkend als de slechtste van de ruim driehonderd gemeenten. Ondanks goede resultaten in sommige categorieën bleek de eindscore de laagste, al waren voor deze gemeente niet alle gegevens beschikbaar. We hopen dus dat het in werkelijkheid veel beter is.

Veelgestelde Vragen
Zijn er nog vragen? Laten we ze beantwoorden!
Hoe vaak wordt de ranglijst van de veiligste gemeenten van Nederland bijgewerkt?
Plus Minus
Ervaren de veiligste steden van Nederland helemaal geen criminaliteit?
Plus Minus
Kan ik uitsluitend op de ranglijst vertrouwen bij het beslissen waar ik ga wonen of bezoeken?
Plus Minus